SDE+ najaarsronde 2018

assistentie van begin tot eind

Vele subsidie-aanvragen worden niet of slecht onderbouwd en daardoor niet goedgekeurd. Dit heeft te maken met gebrek aan inhoudelijke kennis en ervaring. Veelal worden er algemene concepten en berekeningen toegepast waarop vervolgens een subsidieaanvraag wordt ingediend. EXPIRION doet dit anders. 


Een subsidieaanvraag moet afgestemd zijn op een onderbouwde analyse met bijbehorende projectdoelstellingen, zodat de eventueel toegekende subsidie ook past bij de behoeften en wensen van de klant. Het komt namelijk voor dat systemen te groot of te klein zijn en dat de subsidie niet toereikend is om het financiële rendement te bewerkstelligen. EXPIRION dient een volledige aanvraag in met een goed onderbouwd project en een sterke haalbaarheidsstudie. 


EXPIRION maakt voortijdig en nauwkeurig de juiste berekeningen en inschattingen waardoor de subsidies optimaal zijn afgestemd op de wensen en eisen van de opdrachtgever. Hierna dient EXPIRION de subsidie in.

Tekst en tabel: RVO

SUBSIDIES en EXPIRION

Zon-PV
Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. De hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. De kostprijsdaling leidt tot de volgende basisbedragen:

● Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112) 
● Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107)

Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de openstelling van de SDE+ najaarsronde 2018. De SDE+ is dit najaar geopend van 2 oktober tot 8 november 2018. Het budget voor deze ronde is € 6 miljard.

De SDE+ is een belangrijk instrument voor het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord. De najaarsronde is ten opzichte van de voorjaarsronde op enkele punten gewijzigd. Deze ronde zal o.a. langer open zijn, de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV worden lager en de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth wordt aangepast.

Langere openstellingsronde
De eerste 2 fases van de SDE+ najaarsronde zijn 2 weken open. Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 2 oktober, 09.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. De openstelling ziet er als volgt uit:


Na overeenstemming met de opdrachtgever verzorgt EXPIRION het volledige traject van aanvraag tot werkelijke uitkering van de subsidie. De kunst is vervolgens om de subsidie elke maand te krijgen. Wat moet u daarvoor doen: allereerst geeft u ons de definitieve opdracht. Hierna verzorgen wij de benodigde materialen en vervolgens realiseren wij de installatie.


Nadat de installatie werkend aan u is opgeleverd, kan de benodigde brutoproductiemeter worden aangebracht. Na plaatsing van deze meter volgt de acceptatie door de netbeheerder en hierna kan de installatie worden aangemeld bij de verstrekkende organisatie waarna de toegewezen subsidie maandelijks zal worden overgemaakt aan de opdrachtgever. EXPIRION verzorgt al deze stappen van A tot Z als onderdeel van het project. De projecten van EXPIRION zijn inclusief. 

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2018 

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advanced installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00